ЛЕНТООТРЕЗНИ МАШИНИ


ГЛАВНА назад
EMI JSC - SILISTRA / ЕМИ АД - СИЛИСТРА

Technical data / Технически данни


SPECIAL BAND SAW CUTTING MACHINES

СПЕЦИАЛНИ ЛЕНТООТРЕЗНИ МАШИНИ


Technical data / Технически данни

Maximum cut off stock/ Максимален размер на отрязване
C500S-HEX VS450M
Полуавтомат Ръчна
Cutting of rectangular shaped bundlles consisting square or rectangular profiled tubes /
Рязане на правоъгълни снопи от квадратни или провоъгълни кухи профили
mm W 400 x
mm H 400 x
Cutting of hexagonal shaped bundlles consisting round profiled tubes /
Рязане на шестоъгълни снопи от кръгли кухи профили
mm W 485 x
mm H 430 x
Cutting at angle 90° / Pязане под 90° mm 400 350
mm 400 350
mm 490x430 350х2000
Cutting at angle 45° / Рязане под 45° mm x 350
mm x 350
mm x 350х1000
Maximum width of the cut-off stock /
Максимална ширина на отрязаната заготовка
mm x 450
Maximum weigth of the cutting-off stock /
Максимално тегло на отрязаната заготовка
kg x 2000
Sawing speed / Скорост на рязане m/min 15-100 20-100
Saw blade dimension / Размери на лента mm 6350x34x1,1 4300x34x1,1
Material level / Ниво на поставяне на материала mm 800 1300
Power of: / Мощност на двигателя на:
main motor / главен двигател kW 3,0 3,0
feeding motor / серводвигател kW x 5,4
cooling motor / охлаждане kW 0,09 0,09
СОУ kW 0,12 x
hydraulic motor / хидравлика kW 0,75 0,37
ТСЛ kW x 0,12
Capacity оf: / Вместимост на:
hydraulic system / хидравлика l 40 25
cooling system / охлаждане l 44 80
Overall dimensions: / Габаритни размери:
length / дължина mm 3100 4700
width / широчина mm 1800 1980
height / височина mm 2200 2460
Net weight / Нето тегло kg 2500 6300