ГЛАВНА ПРОДУКТИ
контакти за нас
сертификати галерия

   Фирма "ЕМИ" АД - Силистра се стреми да постигне оптимални условия за ефективно и ефикасно управление на интегрираната система за управление във фирмата, разработена в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008, СЕ - маркировка за съответствие и стандарт OHSAS 18001:2007.

   Основна цел за нейното разработване и внедряване е желанието на дружеството да осигурява качествени продукти и услуги на своите клиенти и партньори и да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на своите служители, както и на заинтересованите страни: като доставчици, подизпълнители, клиенти или посетители, пребиваващи на територията на ЕМИ АД - Силистра.

   Интегрираната система за управление и произтичащите от нея правила и отговорности се прилагат от организационните единици и длъжностни лица на дружеството, имащи отношение към дейностите по проектиране и изработване на металорежещи машини и инструментална екипировка, както и тези, отговарящи за здравословните и безопасни условия на труд.

За подробна информация относно декларацията на ръководството на ЕМИ АД и политиката за управление на качеството и здравословните и безопасни условия на труд, моля изтеглете документите:

- политика по качеството и здравословните и безопасни условия на труд

-декларация на ръководството по отношение на качеството и здравословните и безопасни условия на труд

"ЕМИ" - АД - хоризонтални и колонни лентоотрезни машини.
гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" N39А
тел.: 086/824 166 факс: 086/824 170 | е-mail: office@emi-bg.org