ЛЕНТООТРЕЗНИ МАШИНИ


ГЛАВНА назад
EMI JSC - SILISTRA / ЕМИ АД - СИЛИСТРА

Technical data / Технически данни


HORISONTAL BAND SAW CUTTING MACHINES

ХОРИЗОНТАЛНИ ЛЕНТООТРЕЗНИ МАШИНИ


Technical data / Технически данни

Maximum cut off stock/ Максимален размер на отрязване
H260M H300M HT300M HDT300S H300A H420S HT420S Н420А
Ръчна Ръчна Ръчна Полуавтомат Автомат Полуавтомат Полуавтомат Автомат
Cutting at angle 90° / Pязане под 90° mm 260 300 300 300 300 420 420 420
mm 260 300 300 300 300 420 420 420
mm 360х180 500х260 500х260 480х300 400x300 500x250 450x420 500x250
mm х 570х250 х 500х255 x x 500x250 x
Cutting at angle 45° / Рязане под 45° mm 260 300 300 300 x x 360 x
mm 260 300 300 300 x x 320 x
mm 280х180 325х300 325х300 325x300 x x 320x400 x
Cutting at angle 30° / Рязане под 30° mm x x x 240 x x x x
mm x x x 225 x x x x
mm x x x 215x300 x x x x
Диапазон на завъртане на рамата ляво/дясно x x 45° 90° 30° 45° 90° x x 45° 90° x
Sawing speed / Скорост на рязане m/min 38/75 15-100 15-100 15-100 15-100 15-100 15-100 15-100
Saw blade dimension / Размери на лента mm 3660x27x0,9 4140х27х0,9 5000х34х1,1
Material level / Ниво на поставяне на материала mm 700 650 820 650 650 800 700 800
Power of: / Мощност на двигателя на:
main motor / главен двигател kW 1,1/1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 3
cooling motor / охлаждане kW 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
hydraulic motor / хидравлика kW x 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,75
material feed / ролково менгеме kW x x x x 0,12 x x x
СОУ kW x x x x x 0,12 x 0,12
Capacity оf: / Вместимост на:
hydraulic / хидравлика l 0,5 4,5 4,5 15 4,5 15 15 40
cooling / охлаждане l 30 25 35 40 25 40 40 40
Overall dimensions / Габаритни размери
length / дължина mm 1880 2100 2100 2100 2100 2540 2380 2600
width / широчина mm 950 840 1190 1360 950 1300 1250 2290
height / височина mm 1140 1200 1360 1150 1200 1370 1340 1450
Net weight / Нето тегло kg 510 610 810 1040 710 1235 1220 1860

The machines have been equipped by special accessories - stand, roller way, bundle cutting device.

Машините се окомплектоват със специални принадлежности - стойка, ролганг, приспособление за сноп материал / по договаряне.


ЛЕГЕНДА:

ОЗНАЧЕНИЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ЛЕНТООТРЕЗНИ МАШИНИ