СЕРТИФИКАТИ

   Фирма "ЕМИ АД" се стреми да постигне оптимални условия за ефективно и ефикасно прилагане на интегрираната система за управление във фирмата, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

   Основна цел за нейното разработване и внедряване е желанието на дружеството да осигурява качествени продукти и услуги на своите клиенти и партньори. Здравословните и безопасни условия на труд са приоритет и биват стриктно прилагани за своите служители, както и на заинтересованите страни, като доставчици, подизпълнители, клиенти или посетители, пребиваващи на територията на "ЕМИ АД".

   Интегрираната система за управление и произтичащите от нея правила и отговорности се прилагат от организационните единици и длъжностни лица на дружеството, имащи отношение към дейностите по проектиране и изработване на металорежещи машини и инструментална екипировка, както и тези, отговарящи за здравословните и безопасни условия на труд.